Vyštudoval som na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave odbor diplomacia a medzinárodné vzťahy.

Po skončení školy som pracoval ako projektový manažér na Mestskom úrade v Galante, neskôr v Bratislave na viacerých ministerstvách ako generálny riaditeľ, kde som riadil proces čerpania eurofondov.

V roku 2006 som za SR viedol v Bruseli negociácie s EK o pridelení finančných prostriedkov z fondov EÚ pre Slovensko. Po odmietnutí a následnom verejnom nesúhlase s tzv. nástenkovým tendrom som musel odísť z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja.

Vyučujem na Ekonomickej univerzite v Bratislave, som autorom viacerých odborných publikácií a článkov, venujem sa najmä problematike čerpania európskych fondov na Slovensku. Vo svojich článkoch a verejných vystúpeniach sa snažím upozorňovať na korupciu a zneužívanie politickej moci pri čerpaní eurofondov.

Aktuálne pôsobím ako oficiálny expert strany Sloboda a Solidarita na eurofondy.