Aktuality

Rezervy po Kičurovi

Správa štátnych hmotných rezerv bola až do roku 2020 neviditeľnou inštitúciou, kým neprišla pandémia,...

V SASKE máme jasný plán ako posilniť našu ekonomiku

Slovensko potrebuje jasný plán a my v SASKE vieme ako na to. Vždy sme...

SASKA chce zefektívniť čerpanie eurofondov

22 miliárd z eurofondov je historická šanca pre Slovensko a po voľbách je to...

Archív článkov

Eurofondy

Eurofondy spolu za SR

OP Ľudské zdroje

OP Integrovaná infraštruktúra

OP Kvalita živnotého prostredia

Integrovaný regionálny OP

OP Efektívna verejná správa

OP Technická pomoc

OP Rybné hospodárstvo

INTERREG V-A SK-CZ

INTERREG V-A SK-AT

PS INTERRACT III

Program rozvoja vidieka

YouTube

Odoberaj moje videá a sleduj čo sa deje v oblasti eurofondov

Pozrieť kanál

O mne

O mne foto

Ing. Ján Rudolf, PhD.

Vyštudoval som na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave odbor diplomacia a medzinárodné vzťahy. Postgraduálne štúdium som absolvoval na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave.

Po skončení školy som pracoval ako projektový manažér na Mestskom úrade v Galante, kde som mal na starosti prípravu projektov, na ktoré mesto žiadalo financie zo štrukturálnych fondov Európskej únie. V mojom rodnom meste sa začali moje prvé skúsenosti s eurofondami a ja som za túto skúsenosť nesmierne vďačný.

Problematike eurofondov som sa venoval aj po odchode z Galanty, keď som v Bratislave pracoval na viacerých ministerstvách ako generálny riaditeľ sekcie, kde som riadil proces čerpania eurofondov. V roku 2006 som za SR viedol v Bruseli negociácie s Európskou komisiou o pridelení finančných prostriedkov z fondov EÚ pre Slovensko na roky 2007-2013. Po odmietnutí a následnom nesúhlase s tzv. nástenkovým tendrom som musel odísť z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja. Neskôr som v tejto najznámejšej eurofondovej kauze svedčil na súde v pozícii kľúčového svedka.

Po týchto skúsenostich som niekoľko rokov vyučoval na Vysokej škole ekonómie a manažmentu v Bratislave a na mojej alma mater Ekonomickej univerzite v Bratislave. Som autorom viacerých odborných publikácií a článkov, prednášal som na predmetoch projektový manažment a tvorba projektov. Rád spomínam na toto obdobie a na mojich študentov, ktorým som vždy hovoril, že európske fondy majú na Slovensku budúcnosť, len sa ich musíme naučiť efektívne využívať.

Čítať viac...

Po voľbách v roku 2020 ma strana SaS nominovala ako krízového manažéra na post predsedu Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, ktoré zohrali významnú úlohu v boji s pandémiou covid-19. V tejto inštitúcii sa pred mojim nástupom spravovali verejné financie značne nehospodárne a netransparentne, čoho dôkazom je aj riešenie viacerých zákaziek v trestnoprávnej rovine. Rezervy nikto neriešil, čo sa najviac prejavilo v nepripravenosti na covidovú krízu, ktorá nás postihla. Za dva roky môjho pôsobenia vo funkcii sme nanovo nastavili procesy, zaviedli transparentný systém nákupov, rozbehli viacero projektov, zrekonštruovali viacero objektov a zbavili sa nepotrebných nehnuteľných aj hnuteľných vecí. Som vďačný za túto manažérsku skúsenosť a ďakujem mojim kolegom, bez ktorých by sa moja vízia budovania modernej štátnej inštitúcie nedala realizovať. O tom, čo všetko sme dosiahli, budete určite ešte čítať alebo počuť.

V súčasnosti pôsobím ako teamlider strany Sloboda a Solidarita pre eurofondy. Venujem sa najmä problematike čerpania európskych fondov na Slovensku. Vo svojich článkoch a verejných vystúpeniach sa snažím upozorňovať na problémy spojené so slabým čerpaním európskych fondov, poukazujem na slabý manažment a riziká, ktoré Slovensku hrozia. Zároveň sa snažím ponúkať riešenia, pretože Slovensko je vo využívaní eurofondov na chvoste únie, a to musíme po 19 tich rokoch nášho členstva v EÚ konečne zmeniť.

Menej...