Zmena prístupu k eurofondom po roku 2020 je nevyhnutná

Zmeníme eurofondy po roku 2020 ?

Po roku 2020 začína v EÚ nové programové obdobie 2021-2027. V Bruseli je dnes na programe dňa hlavne otázka, koľko miliárd krajiny dostanú, aký vplyv má na rozpočet brexit a aké priority sa budú v rámci Kohéznej politiky podporovať. Politici chcú minimálne zachovať súčasný stav, jednak ohľadom výšky príspevku, ale aj oblastí podpory. Majú plné ústa kohézie, nekompetentne hovoria o vyrovnávaní regionálnych rozdielov a nekriticky bojujú za miliardy eur, hoci vo svojich krajinách ich nedokážu nielen efektívne využiť, ale ani vyčerpať.

Dnes sme na konci programového obdobia 2014-2020 a čerpanie eurofondov na Slovensku je k 31.1.2020 na úrovni 28,7%, čo nepredstavuje ani tretinu z celkového balíka. Príčiny samozrejme poznáme. Nekompetentné spravovanie eurofondov doterajšími vládami Smeru, škandály nominantov SNS na ministerstvách, rozkrádanie, korupcia, byrokracia, naši ľudia. Výsledok najlepšie pochopíte, keď sa pozriete na graf.

Každému je asi jasné, že tieto čísla nie sú vôbec dobré. Zvlášť na konci obdobia. Nevyčerpali sme staré resp. súčasné a už nám na dvere klopú eurofondy nové. O necelý rok dostaneme na roky 2021-2027 podľa predbežných dohôd cca. 13 miliárd eur. Toto je skutočná výzva pre Slovensko a pre vládu, ktorá vzíde z parlamentných volieb. Musíme dokázať, že eurofondy sa dajú čerpať aj bez škandálov a korupcie. Ako dosiahnuť lepšie čerpanie a hlavne väčší efekt využitia týchto peňazí ? Riešenia nie sú ľahké, ale sú dosiahnuteľné. Toto sú naše 3 základné návrhy z nášho programu SaS – Návodu na lepšie Slovensko.

* Radikálne znížiť priority financované z eurofondov, t.j. výrazne menej operačných programov
* Uplatňovať princíp nárokovateľnosti, ktorý výrazne eliminuje korupčné a klientelistické správanie, žiadateľ po splnení podmienok dostane automaticky peniaze na svoj projekt
* Zriadiť jednu inštitúciu pre eurofondy, ktorá prinesie výrazne zjednodušenie procesov jednak pre štát (menej inštitúcií, menej úradníkov) a zároveň uľahčí život žiadateľovi. Výsledkom fungovania takejto inštitúcie budú jednotné a zjednodušené procesy, jasná zodpovednosť, výrazne lepšia a efektívna kontrola, vyššia transparentnosť a jednoduchší, ľahší a zrozumiteľný prístup k eurofondom.

Potlačiť korupciu a klientelizmus a efektívne využiť každé euro z Bruselu. To je náš cieľ a program pre eurofondy na nové programové obdobie 2021 – 2027.